Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Účetnictví + faktury + daň z příjmů

Účetnictví + faktury + daň z příjmů
multiverze - evidence více firem či roků zpětně

Cena bez DPH98,00 CZK

Cena s DPH 118,58 CZK

lic
Obsahuje podmoduly: Účetní deník, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Evidence majetku, Objednávky, Pohledávky a závazky, Kniha bankovních výpisů s návazností na internetbanking, Pokladní kniha, Kniha jízd, Roční výkazy, Ekonomické analýzy, Editor výstupních formulářů, ...

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku